ICS 33.060.20; 33.100.10

ČSN

ETSI EN 303 098 V2.1.1

 

87 5169

Prosinec 2016

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Námořní osobní lokalizační zářízení nízkého výkonu používající AIS –
Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

 

[image]

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2016
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz