ICS 49.020

ČSN

EN 9239

 

31 0411

Listopad 2016

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – Management programu –
Pokyn pro management rizik

 

[image]

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2016
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

 

Zdroj: www.cni.cz