ICS 61.060

ČSN

EN ISO 17698

 

79 5222

Listopad 2016

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Obuv – Zkoušení vrchů – Odolnost proti rozvrstvení

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13514 (79 5222) z července 2002.

 

[image]

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2016
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

 

Zdroj: www.cni.cz