ICS 97.195

ČSN

EN 16782

 

96 1524

Listopad 2016

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Ochrana kulturního dědictví – Čištění porézních anorganických materiálů – Techniky laserového čištění u památkových objektů

 

[image]

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2016
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

 

Zdroj: www.cni.cz