ICS 91.060.10

ČSN

EN 16758

 

74 7211

Prosinec 2016

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Lehké obvodové pláště – Stanovení smykové pevnosti spojů –
Zkušební metoda a požadavky

 

[image]

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2016
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz