ICS 91.060.10

ČSN

EN 14019

 

74 7210

Prosinec 2016

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Lehké obvodové pláště – Odolnost proti nárazu – Funkční požadavky

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14019 (74 7210) z února 2005.

 

[image]

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2016
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz