ICS 91.100.60

ČSN

EN 13165+A2

 

72 7204

Prosinec 2016

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné
výrobky z tvrdé polyurethanové pěny (PU) – Specifikace

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2018-03-31 se nahrazuje ČSN EN 13165+A1 (72 7204) z května 2016,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

[image]

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2016
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz