ICS 91.100.10

ČSN

EN 1015-12

 

72 2400

Prosinec 2016

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zkušební metody malt pro zdivo –
Část 12: Stanovení přídržnosti zatvrdlých malt
pro vnitřní a vnější omítky k podkladu

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1015-12 (72 2400) z října 2000.

 

[image]

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2016
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz