ICS 03.080.10

ČSN

EN 13269

 

01 0663

Listopad 2016

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Údržba – Směrnice pro vypracování smluv o údržbě

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13269 (01 0663) ze srpna 2007.

 

[image]

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2016
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

 

 

Zdroj: www.cni.cz