ICS 13.180

ČSN

EN ISO 24504

 

83 3588

Prosinec 2016

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Ergonomie – Přístupný návrh – Úrovně hladiny hluku mluvených inzerátů pro produkty a veřejné systémy adres

 

[image]

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2016
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz