ICS 13.300; 23.020.10; 23.020.20; 75.200

ČSN

EN 16657

 

69 9116

Prosinec 2016

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Nádrže na přepravu nebezpečného zboží – Vybavení nádrží na přepravu pro zabezpečovací zařízení proti přeplnění stabilních nádrží

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se spolu s ČSN EN 13616-1 (69 9116) z prosince 2016 a ČSN EN 13616-2 (69 9116) z prosince 2016 nahrazuje ČSN EN 13616 (69 9116) z února 2005.

[image]

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2016
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz