ICS 07.100.30; 67.120.10

ČSN P

CEN/TS 15634-5

 

56 0671

Prosinec 2016

 

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Potraviny – Detekce potravinových alergenů molekulárně biologickými metodami –
Část 5: Hořčice (Sinapis alba) a sója (Glycine max) – Kvalitativní stanovení specifické sekvence DNA pomocí PCR v reálném čase
v tepelně opracovaných uzeninách

 

[image]

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2016
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz