ICS 59.080.01

ČSN

EN ISO 105-G01

 

80 0173

Prosinec 2016

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Textilie – Zkoušky stálobarevnosti –
Část G01: Stálobarevnost v oxidech dusíku

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 105-G01 (80 0173) z ledna 1998.

 

[image]

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2016
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

 

Zdroj: www.cni.cz