ICS 35.240.80

ČSN

EN ISO 17523

 

98 0002

Prosinec 2016

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zdravotnická informatika – Požadavky na elektronické recepty

 

[image]

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2016
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz