ICS 93.020

ČSN

EN ISO 22476 -15

 

72 1004

Leden 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Geotechnický průzkum a zkoušení – Terénní zkoušky –
Část 15: Měření parametrů vrtání

 

[image]

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz