ICS 91.080.20

ČSN

EN 16784

 

73 2864

Leden 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Dřevěné konstrukce – Zkušební metody – Stanovení dlouhodobého chování spojovacích prostředků kolíkového typu s povlakem
a bez povlaku

 

[image]

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz