ICS 33.060.01; 33.120.40

ČSN

ETSI EN 303 339
V1.1.1

 

87 0018

Leden 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Širokopásmová přímá komunikace letadlo-země – Zařízení pracující
v kmitočtových pásmech 1 900 MHz až 1 920 MHz a 5 855 MHz
až 5 875 MHz – Antény s pevným vzorem – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

 

[image]

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz