ICS 35.030

ČSN

EN ISO/IEC 27037

 

36 9846

Leden 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Informační technologie – Bezpečnostní techniky –
Směrnice pro identifikaci, sběr, získávání a uchovávání
digitálních důkazů

 

[image]

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz