ICS 77.140.50

ČSN

EN 10363

 

42 5312

Leden 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kontinuálně za tepla válcované ocelové pásy a plechy s reliéfem
ze širokého pásu – Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

 

[image]

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz