ICS 87.060.20

ČSN

EN ISO 4629-2

 

67 3041

Leden 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Pojiva pro nátěrové hmoty – Stanovení hydroxylového čísla –
Část 2: Metoda s použitím katalyzátoru

 

[image]

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz