ICS 13.030.10

ČSN P

CEN/TS 15864

 

83 8010

Leden 2017

 

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Charakterizace odpadů – Základní charakterizační zkouška chování
při vyluhování – Dynamická vyluhovací zkouška monolitických odpadů
s neustálou obnovou výluhu za podmínek relevantních
pro určené scénáře

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN P CEN/TS 15864 (83 8010) z května 2013.

 

[image]

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz