ICS 11.100.10

ČSN P

CEN/TS 16826 -2

 

85 7031

Leden 2017

 

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Molekulární diagnostická vyšetření in vitro –
Specifikace předvyšetřovacích postupů pro čerstvě zmraženou tkáň –
Část 2: Izolované proteiny

 

[image]

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz