ICS 91.080.30

ČSN

EN 845-2+A1

 

72 2710

Prosinec 2016

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce –
Část 2: Překlady

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2018-04-30 se nahrazuje ČSN EN 845-2 (72 2710) z listopadu 2013,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

[image]

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2016
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz