ICS 55.180.01

ČSN

EN 15433-6

 

77 0647

Únor 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Přepravní namáhání – Měření a hodnocení dynamických mechanických namáhání –
Část 6: Automatické záznamové systémy pro měření náhodně
se vyskytujících rázů během monitorování přepravy

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15433-6 (77 0647) ze srpna 2008.

 

 


Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

 

Zdroj: www.cni.cz