ICS 25.160.20

ČSN

EN ISO 3581

 

05 5100

Únor 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Svařovací materiály – Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování antikorozních a žáruvzdorných ocelí – Klasifikace

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 3581 (05 5100) z října 2012.

 

 


Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

 

Zdroj: www.cni.cz