ICS 35.240.80

ČSN

EN ISO 11073-20601

 

98 0014

Únor 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zdravotnická informatika – Komunikační zařízení
pro osobní zdravotní péči –
Část 20601: Profil aplikace – Optimalizovaný protokol výměny

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 11073-20601 (98 0014) ze srpna 2011.

 

 


Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

 

 

 

Zdroj: www.cni.cz