ICS 33.060.20; 33.060.30; 33.070.01

ČSN

ETSI EN 301 908-22
V6.1.1

 

87 5111

Únor 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Buňkové sítě IMT – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU –
Část 22: Základnové stanice (BS) FDD OFDMA TDD WMAN
(mobilní WIMAX TM)

 

 


Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

 

Zdroj: www.cni.cz