ICS 75.180.10

ČSN

EN ISO 19901-4

 

45 0027

Únor 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Naftový a plynárenský průmysl – Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce –
Část 4: Hlediska při geotechnickém průzkumu a zakládání staveb

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 19901-4 (45 0027) z ledna 2004.

 

 


Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

 

 

 

Zdroj: www.cni.cz