ICS 31.220.10

ČSN

EN 61076 -3-120

 

35 4621

Duben 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Konektory pro elektronická zařízení – Požadavky na výrobky –
Část 3-120: Obdélníkové konektory – Předmětová specifikace
pro rozebíratelné napájecí konektory se západkovou aretací
pro 250 V DC a jmenovitý proud 30 A

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz