ICS 91.090

ČSN

EN 13241+A2

 

74 7031

Březen 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Vrata – Norma výrobku, funkční vlastnosti

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2018-06-30 se nahrazuje ČSN EN 13241-1+A1 (74 7031) z prosince 2011,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz