ICS 33.060.20; 33.070.01

ČSN

ETSI EN 300 113
V2.1.1

 

87 5005

Únor 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Pozemní pohyblivá služba – Rádiová zařízení s anténním konektorem určená pro přenos dat (a/nebo hovoru), používající modulaci
s konstantní nebo proměnnou obálkou – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

 

 


Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

 

Zdroj: www.cni.cz