ICS 49.030.20

ČSN

EN 6105

 

31 3102

Březen 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – Závrtný šroub s osazením

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz