ICS 79.040

ČSN

EN 384

 

73 1712

Březen 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Konstrukční dřevo – Stanovení charakteristických hodnot
mechanických vlastností a hustoty

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 384 (73 1712) z října 2010.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz