ICS 97.150

ČSN

EN 1815

 

80 4433

Březen 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Pružné a laminátové podlahové krytiny – Hodnocení elektrostatických vlastností

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1815 (80 4433) z ledna 1999.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz