ICS 33.060.20

ČSN

ETSI EN 301 842- 5
V2.1.1

 

87 5110

Březen 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Rádiová zařízení digitálního spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 –
Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného
na zemském povrchu –
Část 5: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky
článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz