ICS 33.060.20

ČSN

ETSI EN 302 537 V2.1.1

 

87 5140

Březen 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Systémy zdravotnické datové služby velmi nízkého výkonu (MEDS) provozované v kmitočtových pásmech 401 MHz až 402 MHz
a 405 MHz až 406 MHz – Harmonizovaná norma pokrývající
základní požadavky článku 3.2. Směrnice 2014/53/EU

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz