ICS 13.180

ČSN

EN ISO 6385

 

83 3510

Duben 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Ergonomické zásady navrhování pracovních systémů

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 6385 (83 3510) ze září 2004.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz