ICS 27.160

ČSN

EN ISO 22975 -2

 

73 0306

Duben 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Solární energie – Části a materiály kolektorů –
Část 2: Tepelné trubice pro solární tepelné aplikace –
Trvanlivost a vlastnosti

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz