ICS 91.100.60

ČSN

EN 16382

 

73 2903

Duben 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Tepelněizolační výrobky pro použití v budovách – Stanovení odolnosti hmoždinek proti vytažení z tepelněizolačních výrobků

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz