ICS 83.080.01

ČSN

EN ISO 11469

 

64 0004

Duben 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Plasty – Základní identifikace a označování výrobků z plastů

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 11469 (64 0004) z ledna 2001.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz