ICS 29.100.10

ČSN

EN 62317-12

 

35 8475

Květen 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Feritová jádra – Rozměry –
Část 12: Toroidní jádra

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz