ICS 27.070  

ČSN

EN 62282-6-200 ed. 3

 

33 6000

Duben 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Technologie palivových článků –
Část 6-200: Miniaturní napájecí zdroje na palivové články – Metody funkčních zkoušek

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2019-10-27 se nahrazuje ČSN EN 62282-6-200 ed. 2 (33 6000) z května 2003,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz