ICS 25.160.01

ČSN

EN ISO 15618-1

 

05 0720

Duben 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zkoušky svářečů pod vodou –
Část 1: Svářeči-potápěči pro hyperbarické svařování za mokra

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 15618-1 (05 0720) ze září 2003.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz