ICS 33.060.30; 33.070.40

ČSN

ETSI EN 301 444
V2.1.2

 

87 6037

Květen 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
na pozemní pohyblivé pozemské stanice (LMES), provozované
v kmitočtových pásmech 1,5 GHz a 1,6 GHz a zajišťující hlasové
a/nebo datové komunikace

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz