ICS 11.040.40

ČSN

EN ISO 5832-3

 

85 6358

Květen 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Chirurgické implantáty – Kovové materiály –
Část 3: Slitina titanu, hliníku 6 a vanadu 4 pro tváření

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 5832-3 (85 6358) z listopadu 2012.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz