ICS 91.180  

ČSN

EN 233

 

50 3403

Květen 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Tapety v rolích – Ustanovení pro hotové papírové, vinylové a plastové tapety

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 233 (50 3403) z dubna 2000.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz