ICS 71.100.50; 79.040  

ČSN

EN 599-2

 

49 0672

Květen 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva – Preventivní účinnost ochranných prostředků na dřevo stanovená biologickými zkouškami – Část 2: Značení

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 599-2 (49 0672) z října 1997.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz