ICS 13.220.40; 29.020  

ČSN

EN 60695-10-3
ed. 2

 

34 5615

Červenec 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zkoušení požárního nebezpečí –
Část 10-3: Nadměrné teplo – Zkouška deformace způsobené odstraněním napětí vzniklého při odlévání

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2019-10-12 se nahrazuje ČSN EN 60695-10-3 (34 5615) z března 2003,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz