ICS 53.040.20

ČSN

EN ISO 15236-1

 

26 0398

Květen 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Dopravní pásy s ocelovým jádrem –
Část 1: Návrh, rozměry a mechanické požadavky na dopravní pásy
pro všeobecné použití

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 15236-1 (26 0398) z března 2006.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz