ICS 25.100.50

ČSN

EN ISO 4230

 

22 3214

Květen 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Ruční a strojní závitové kruhové čelisti pro trubkové
kuželové závity série R

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 24230 (22 3214) z prosince 1993.

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz